28 Mar 2011

Republikeinse Volksvergadering herdenking"Die tyd het aangebreek dat die volk van Suid-Afrika hom moet klaarmaak om die stigting van 'n vrye Republiek van Suid-Afrika, afgeskei van die Britse kroon en Ryk, te eis." Met hierdie woorde het dr. N.J. van der merwe in Julie 1940 die Afrikanervolk opgeroep tot 'n groot volksvergadering om die noodsaaklikheid van die stigting van 'n Republiek te beklemtoon en stappe te doen ten einde langs konstitunele weg daadwerklik op te tree vir die verwesenliking van hierdie groot doel. Die Paardekraal Verkenners het onder die vaandel van die Afrikanerfront die taak aangepak om die sewentigste herdenking van hierdie vergadering te vier met 'n fees op die Paardekraal Monument terrein. Die fees het dan ook plaasgevind op die 17de Julie 2010. Daar was soos in die verelede verskeie stalletjies waar besoekers heerlike eetgoed en snuisterye kon bekom. Die dag het bestaan uit die nou gebruiklike vlag optog wat kleur aan die dag verleen het. Een van die hoogtepunte van die dag, was die sprekers. Prokureer Paul Kruger van die Volksraadsverkiesingskommisie het meer lig gewerp op die pad vorrentoe met die nuwe vryheidseis waarmee die Afrikaner vandag te doen het. Die voertuig na vryheid in ons huidige omstandighede is dan ook die VVK. Mnr. Andries Breytenbach, voorsitter van die Afrikanerfront het hierna aan die woord gekom. 'n Pragtige boodskap is ook deur hom gelewer met instemmende kommentaar en waarderende applous deur die persone teenwoordig. Die seremoniemeester vir die dag was die bekende Mnr. Henk van der Graaf van radio Pretoria. By hierdie geleentheid is daar ook weer met 'n klipstappeling begin. Soos die meeste weet, of behoort te weet, het Paardekraal monument sy ontstaan as gevolg van 'n klipstapeling. Hierdie nuwe klipstapel is begin as simbool van elkeen wat hom wil verbind aan die vryheidstryd wat tans aan die gang is. Hierdie klipstapeling sal dan met elke fees geleentheid op Paardekraal aangevul word. Daar is hierdie naweek ook heerlik gekamp by die terrein. Die feestelikhede het ook al die 16de begin met die eerste Cantus wat by Paardekraal gehou is. Dit was voorwaar n geleentheid om te onthou.