17 Oct 2007

Wit Kruis aksie - Die Afrikaner

undefined

Paardekraal Verkenners haal Die Afrikanerundefined

Paardekraal Verkenners haal die Krugersdorp Nuus.undefined

Paardekraal Verkenners amptelike kleredragundefined

15 Oct 2007

Krugersdorp Konsentrasiekamp HerdenkingsdagOp die 11de Oktober 1899 het die ABO uitgebreek. In hierdie oorlog, het ongeveer 4000 burgers gesneuwel en ongeveer 26 000 vrouens en kinders is in die konsentrasiekampe dood.

Die hoeveelheid vrouens en kinders wat dood is, is dus bykans sewe keer meer as die burgers wat op die slagveld dood is. In geen ander oorlog, was dit die geval nie. Tog het die vrouens die vrede teen gestaan. Die Boervrou, is iemand om mee rekenskap te hou! Hierdie groot opoffering van die Boervrou, was eie aan haar optrede, tydens die Groot trek, was dit die Boervroue wat vir die Ingilse gese het, hulle trek eerder kaalvoet oor die Drakensberge, as wat hulle onder die Ingilse vlag leef!

Hoe bring 'n mens hulde aan die vrouens en kinders wat met hulle lewens moes boet in die ABO? Dit is 'n vraag waarmee die Paardekraal Verkenners geworstel het. Die enigste antwoord waarmee ons kon opkom, was om hulle te onthou en seker te maak dat ander hulle ook onthou.

Op Saterdag die 13de Oktober 2007, het die Verkenners dan 'n Herdenkingsdag gereel vir die vrouens en kinders. Dit was ook gepas dat dit in Heldeweek (die week waarin 10 Oktober val) plaas gevind het. Hierdie weerlose, beginselvaste vroue en kinders was die ware helde van die ABO.

Die dag het begin met 'n herdenkingsdiens by die Paardekraal Monument, waarna die sowat 100 mense beweeg het na die konsentrasiekamp gronde. By die konsentrasiekamp gronde is daar 800 wit kruise geplant in die vorm van 'n groot wit kruis.

Ons mag hulle nooit vergeet nie!

14 Oct 2007

Paul Kruger weer ingehuldig as President van TransvaalDie Paul Kruger beeld wat al sedert 1961 in Krugersdorp staan, is getooi in 'n ampserp. Hierdie vereering is aan die eertydse President van die ZAR gedoen deur die Paardekraal Verkenners ter viering van sy 182ste verjaarsdag op die 10de Oktober. Paul Kruger was 'n ware Staatsman en het diep spore getrap nie net in die geskiedenis van Suider-Afrika nie, maar ook in die res van die wereld. Krugersdorp is ook na hom vernoem deur MW Pretorius, op wie se plaas die dorp gestig is.Daar is nog 'n standbeeld in Krugersdorp, die van die mitiese figuur Mogale. Die standbeeld van Mogale staan voor die Stadsaal en is deur die Stadsraad opgerig kort na hulle die stadsraad se naam verander het na Mogale City. Dit is jammer dat 'n wereld bekende Staatsman nou moet mee ding met 'n mitiese figuur vir die naam van die dorp.


Ons glo dat elke gemeenskap binne Krugersdorp het die reg (Artikel 30 & 31 van die Grondwet) om hulle kultuur uit te leef, net soos die Portugeuse gemeenskap onlangs onbeskaamd ook 'n Portugeuse fees gehad het.Net so hoef die Afrikaner ook nie skaam te wees vir sy geskiedenis en kultuur nie.

Dit is ongelukkig ook so dat die ANC besluit het om kultuur en geskiedenis te politiseer, dit kan mens sien met hulle naamsveranderings proses. Dit is niks anders as 'n aanslag op die Afrikaner se geskiedenis nie! Paul Kruger is reeds in 1902 oorlede en het dus niks te doen gehad met Apartheid nie en dus kan die dorpsnaam aan niemand aanstoot gee nie. Geen van die voorstede of straatname in die dorp kan ook aanstoot gee nie, daar is dus geen rede hoekom die belastingbetalers moet betaal vir onnodige naamsveranderings nie. Indien die stadsraad besluit om dit te doen, is dit slegs polities gemotiveerd en dit sal jammer wees as die dorp se ryk geskiedenis moet plek maak vir politiese motiewe.

Soos wat die Verkenners, 'n kultuur organisasie homself toespits op kultuur aangeleenthede, moet die stadsraad homself eerder toespits op die bestuur van die dorp. Elke skoenmaker hou hom by sy leer. Ek glo binne die stadsraad is daar verskeie aangeleenthede wat hulle dringende aandag nodig het, vullisverwydering en die half afgebreekte Jan Lots stadion wat maar twee voorbeelde is. Die stadsraad se prioriteite moet eerder by die dringende aangeleenthede le. Hulle is deur die inwoners verkies om diens te verskaf en om rentmeesters te wees van die dorp, en nie om in te meng in die kultuur en geskiedenis van die inwoners nie.

’n Praktiese oplossing vir ’n onpraktiese probleem


Regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging is onregverdige, rassistiese sisteme. Die boek “die keiser is kaal, waarom regstellende aksie gevaal het” bewys op ’n redelike wetenskaplike wyse dat regstellende aksie in die NSA nooit sal kan werk nie. Swart ekonomiese bemagtiging is ook niks anders as ’n “boetie-boetie”-storie wat sterk herinner aan die “Broeders” van ouds.

Die realiteit is, ons kan kla so veel as wat ons wil oor hierdie sisteme, dit gaan niks aan die saak verander nie. Die ANK is nou maar een maal ’n organisasie wat hom nie steur aan geregtigheid of regverdigheid nie. Voorts is hulle sogenaamde leiers verskriklik arrogant en hoogmoedig, kyk maar hoe het Manto die DA lid uitgelag toe hy onregverdig by die parlement uitgegooi is. Hulle is in beheer, het die meerderheid (amper alleen) sê en dus sal niemand aan hierdie terroriste-bende voorskryf wat hulle moet doen nie.

Regstellende aksie (wat maar niks anders as rasstellende aksie is nie) en swart ekonomiese bemagtiging is dus twee sisteme wat nie werk nie, duidelik onprakties, maar die ANK sal dit nooit stop nie en niemand anders kan dit stop. . . Of so dink hulle!

Die liberaliste wat oorgegee het aan die ANK het dalk aan hulle die indruk geskep dat die ganse Afrikanerdom ’n klomp papbroeke is met wie hulle kan maak soos hulle wil. Die feit dat ons ook Boere genoem word, het hulle dalk die indruk gegee dat ons die tipiese agterlike landbouers is van elders in Afrika. ’n Groot wêreldmag het in die vorige eeu dieselfde fout gemaak en was dit nie dat hulle ons plase afgebrand het en ons vrouens en kinders vermoor het in konsentrasiekampe nie, sou ons verseker daardie oorlog gewen het. Tydens die Anglo Boere-Oorlog het die Boeregeneraals met ’n praktiese oplossing vorendag gekom vir die oormag waarteen hulle te staan gekom het. Hieruit kan ons leer dat geen probleem te groot is vir ons Volk om te oorkom nie.

In kort het die Boeregeneraals die Engelse se oorlogsreëls geïgnoreer en hulle eie reëls gemaak. Dit het die Engelse onkant gevang aangesien hulle geglo het almal moet volgens die erkende oorlogsreëls veg.

Vandag het ons weer ’n praktiese oplossing nodig vir die onpraktiese rasstellende aksies en swart ekonomiese bemagtings. ’n Oplossing wat eintlik voor die hand liggend is, ons ignoreer dit bloot. Ek weet van groot maatskappye wat hierdie sisteme ignoreer en hulle floreer. Hulle betaal wel boetes aan die regering, maar ek glo dat hulle steeds meer geld maak en meer produktief is. Laat ’n mens dink of hoe?

Dan wonder ek ook hoekom ons steeds die volksvreemde besighede wat nie met ons wil besigheid doen en nie ons mense wil in diens neem nie en ook nie ons taal wil praat, besigheid doen. Radio Pretoria waarsku ons gereeld, “as jy met volksvreemdes besigheid doen, gaan hulle jou bure word”. Niemand wat hier lees wil volksvreemde bure hê nie, maar steeds ondersteun ons mense die volksvreemdes?

Indien ons moeite doen en slegs volkseie besighede ondersteun het ons ’n kans in hierdie land. Ons het selfs ’n kans om die land te beheer. Dit mag dalk snaaks klink, maar as jy so naïef is om te glo dat politiek ’n land beheer dan het jy seker nog nie mooi opgelet na wat die motivering van alle politikuste is nie – GELD. Dit is dus duidelik dat geld, eerder as politiek ’n land beheer. Hy wat dus die land finansieel beheer, beheer die land.

Verset, eerste stap na Vryheid


Die Afrikaner het ’n historiese smag na vryheid en selfbeskikking.Hierdie drang is vandag nog net so sterk en groei ook in die harte van die jonger geslag. Dit kan toegeskryf word aan die onreg wat die Afrikaner vandag aangedoen word. Rasstellendeaksie, swart ekonomiesebemagtiging, naamsveranderings en die gemeenskaplike skuldgevoel wat in die Afrikaner se keel afgedruk word onder die dekmantel van "legacy of Apartheid" as verskoning vir die huidige regering se foute en tekortkominge. Die drang na vryheid is dus ook geregverdig. Ons lewe ongelukkig in die"kits"-wêreld. Hoe vinniger en gemakliker dinge gebeur, hoe beter. Van kitspap tot ’n kitsoplossing vir verkoue en selfs gewigsverlies. Ons het ook al geleer dat ’n kitsoplossing se resultate nie so blywend is soos die ware Jakob nie. Kitssop is geen vergelyking vir regte sop nie. So is dit ook met ons vryheidstrewe.Laat ek nou maar die een wees wat die nuus breek, “De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei . . .” is dalk ’n baie mooi liedjie wat die hartsnare roer,maar ons vryheid gaan ons nie in so ’n kitsoplossing kry nie. Vryheid is ’n proses. Die eerste stap na vryheid is om in verset te kom teen die ongeregtighede wat ons aangedoen word. Dit help ook nie ons verwag van ander mense om dit vir ons te doen nie, as jou wens vryheid is, moet jy mee maak aan die strewe en daarom ook die verset-aksies. Dit is vir my ’n groot hartseer om te aanskou by verset-aksies, hoe min van ons mense sulke aksies ondersteun. Onlangs tydensdie hofsaak van mnr. Vlok was daar’n protes-aksie gereël om aan te dring dat die 37 ANK-lede wat nie amnestie ontvang het tydens dieWVK nie, ook nou vervolg moet word. Dit was die ideale geleentheid om ons griewe onderdie wêreld se aandag te bring, daar was nuusspanne van regoor die wêreld. Ongelukkig was daarskaars 40 mense wat aan die aksie deel geneem het. Die idee wat die wêreld dus gekry het, was dat slegs ’n klein persentasie van die Afrikaners van Suid-Afrika ongelukkig is dat die ANK nooit vervolg is vir hulle wandade nie. Is dit die boodskap wat u wil hê die buiteland moet kry? Die algemene gevoel in diebuiteland is dat wit Suid-Afrika tevrede is met die Nuwe Suid-Afrika en dat die reënboog gesond is. As ons nie aan hulle die teendeel gaan bewys nie, gaan hulle ook nie glo dat ons ons vryheid verdien nie. Ons vryheid is dus in ons eie hande en elkeen gaan moet besluit hoe belangrik dit vir hom is.

Die Krugersdorp-Skietklub


Hierdie klub is in die lewe geroep deur lede van die Paardekraal Verkenners. Die lede van die klub bestaan slegs uit Verkenners. Die klub werk volgens 'n jaar program waarin die lede opgelei word in basiese en gevorderde selfverdediging en wapen hanteering.


Klub lede kom een maal per maand by mekaar en na afloop van die dag se opleiding, verkeer die lede geselig saam om 'n braaivleis vuur.


Hierdie opleiding is nie net gemik op die manne nie, die hele gesin word betrek. Die jongste persoon is vyf jaar oud!


Twee keer per jaar is daar 'n verfbaldag, waar die opleiding wat die jaar ontvang is, op 'n plesierige manier getoets word.

Die illusie van die Reenboognasie


Die ANC, het in 1994, polities die land oorgeneem. Op daardie stadium was daar nog hoop vir die Boere/Afrikaner, aangesien die Boere/Afrikaner op daardie stadium die land nog ekonomies beheer het.

Die magsug van die ANC, het die ANC gedryf om ook die ekonomiese mag van die Boere/Afrikaner te ontneem.

Voor hulle, hulle wetgewing in plek gesit het om dit te kon reg kry, moes hulle eers die Boere/Afrikaners oorreed dat dit die regte ding is om te doen. Hulle het dus met propaganda die Volk laat skuldig voel en het ook die belofte gemaak van ‘n regverdige geintigreerde samelewing. Hierdie samelewing het hulle ‘n reenboog nasie genoem. ‘n Samelewing waar almal ewe veel regte sou he.

Kom ons kyk wat is ‘n reenboog en dus ook wat het die ANC belowe.

Jy kan ‘n reenboog sien, maar dit bestaan nie, hoe nader jy dink jy beweeg daaraan, hoe verder beweeg dit weg. ‘n Reenboog is dus ‘n optiese illusie,

Die belofte van ‘n reenboog nasie is dus ook net ‘n optiese ullisie, iets wat nie bestaan nie maar wat voor gehou word as ‘n werklikheid.

Die reënboognasie is sigbaar. As ons by skole instap sit die kindertjies van alle kleure daar, langs mekaar. As ons die televisie aanskakel dan word die rasvermenging in ons kele af forseer. In sepies, advertensies, selfs – en veral – die Afrikaanse nuus en kerke, niks is meer heilig nie.Die reënboognasie is fassinerend, omdat dit so onnatuurlik is. Die buiteland geniet dit om die sirkus in Suid-Afrika dop te hou en die swart regering voer vir hulle genoeg propaganda dat hulle glo die reënboognasie dien sy doel. Deur die lens van ‘n kamera sien ‘n persoon net dit waarop die kamera gefokus is. Dit is die boodskap wat die buiteland ingestuur word maar ook aan ons blinde Volksgenote, meestal beelde van mense wat gesellig om ‘n tafel verkeer, wit, geel, bruin en swart. Almal laggend, geselsend, eet en drink. Dit straal ‘n beeld van vrede en harmonie uit, Suid-Afrika se unieke reënboognasie. . . Draai die kameralens na die ander kant en jy sien die ware verhaal, geweldenaars wat staak, paaie wat afgesper word met brandende bande, moord en verkragtings.In die onkunde van die buitewêreld en ons blinde Volksgenote word alles wat as gewelddadig beskryf kan word geblameer op die 300 jaar van kolonialisme en apartheid. Apartheid is al 13 jaar gelede afgeskaf, maar as iets verkeerd gaan dan word die vinger weer na apartheid gewys. Dit bewys mos dat daar nie in harmonie saamgeleef word nie.Die reënboognasie is ‘n illusie wat voorgehou word en deur liberaliste geprys en aangevuur word totdat dit geloofwaardig klink.Die reënboognasie is dáár, jy kan dit sien, maar dit is onwerklik. Dis ‘n illusie

Geskenk aan ATKV - 31 Mei 2007

'n geraamde Vierkleurvlag is aan die ATKV oorhandig met die volgende aangehegde boodskap:


Binne die Nuwe Suid-Afrika, is daar daagliks aanslae op die Afrikaanse taal en kultuur.

Vir ons as Afrikaners, is dit dus verblydend om te weet dat daar nog ‘n organisasie soos die ATKV is. ‘n Organisasie wat al bykans 77 jaar bestaan en 183 000 lede het.

Die ATKV se doel, as ons dit reg verstaan, is die opbou en beskerming van die Afrikaanse taal en kultuur.

Hierdie jaar is die 150ste herdenking van die Vierkleur vlag. Ons het tot op datum nog nie gesien dat die ATKV hierdie kultuurskat se verjaarsdag herdenk nie. Die enigste rede wat ons kon dink hoekom die ATKV nie betrokke is by die herdenking van die Vierkleur nie, is omdat die ATKV nie bewus is van die 150ste bestaansjaar nie.

Ons het dit dus goed gedink om aan die ATKV, ‘n Vierkleur te oorhandig om die ATKV bewus te maak van die herdenking.

By nadere ondersoek was ons ook geskok om te verneem dat die ATKV jaarliks R50 miljoen Rand spandeer op onder andere “sosio-maatskaplike projekte van agtergeblewe gemeenskappe uit alle rassegroepe.”

Waar pas dit in by ons, as Afrikaners, se taal, kultuur en onderrig? Daar is tog baie organisasies, waarvan die regering een is, wat omsien na die welstand van agtergeblewe gemeenskappe.

Binne die doelstellings van die ATKV, is daar ook heelwat aksies waarby die ATKV nie betrokke raak nie. o.a die taalkwessies by skole, universiteite en die sakewereld. Daar is ook aanslae op ons kultuurerfenis, o.a. die vernietiging van die monument in Standerton en die herdenking van die Vierkleur. Historiese straat- en dorpsname word ook verander sonder dat die ATKV sy 183 000 stemme dik maak.

Alhoewel dit dus prysenswaardig is dat die ATKV betrokke is by sosio-maatskaplike ontwikkeling, stel ons voor dat die ATKV eers moet aandag gee aan die aanslae op ons taal en kultuur, wat hulle primêre funksie is en daarna betrokke raak by sosio-maatskaplike aksies.

Paardekraal Verkenners - Media verklaring 1-Mei 2007Media Verklaring: 1 Mei 2007


Wintershulp aan inwoners van Kroningspark

Die Paardekraal Verkenners is ‘n volkskultuur organisasie en is in die lewe geroep met die volgende doelstellings: Vir God, Volk en Taal.

Daar is daaglikse aanvalle op al drie die doelstellings en as ons as Afrikaners nie begin weerstand bied hierteen nie, gaan ons alles verloor.

Die situasie by Kroningspark – is ‘n direkte simptoom van, regstellende aksie en swart ekonomisie bemagtiging. Die kinders hier is die huidiglik benadeelde generasie. Dit is ons plig om na ons eie mense om te sien.

Die Paardekraal Verkenners, is dankbaar dat ons op ‘n klein manier kan betrokke wees by hulpverleening aan die mense.

Ons boodskap aan Krugersdorp;

Ons sal geen aanval op ons taal verder duld nie. Ons vra nie spesiale behandeling vir ons taal nie, net gelyke behandeling.
Die Afrikaner se kultuur erfenis, sal ons beskerm. Krugersdorp het ‘n ryk Afrikaner Geskiedenis, ons sal verseker dat dit nie misken of vergeet word nie. Soos wat nou in Standerton gebeur het nie.
Misdadigers moet maar vir hulle self ‘n eerlike werk gaan soek, ons beplan om die gemeenskap te mobiliseer met ‘n teenmisdaad aksie.
Die Stadsraad is indiens van die publiek, nie anders om nie. Ons betaal vir ‘n diens en dus verwag ons – diens.
Niemand gaan toegelaat word om ons volk verder te laat skuldig voel en die skuldgevoel te gebruik as verskoning om ons soos tweederangse burgers te behandel nie.

Ter samevating, Paul Kruger het in 1899 gese “Ons weerstand sal die wereld verstom” Ek wil die woorde as waarskuwing rig aan elkeen wat glo hulle kan maar oor ons loop.

Die Verkennersbeweging van Suid-AfrikaDie Verkennersbeweging van Suid-Afrika kan in die moderne tyd al as een van die “ou” kultuurorganisasies beskryf word.
Die Verkenners het in 1992 tot stand gekom toe ‘n klompie kultuurmanne gesien het dat die Rapportryers swig en agter die “nuwe” Suid-Afrika-lofsangers inswaai. Beginselvaste manne met insig en visie, het die Rapportryers verlaat en die Verkenners opgerig.
Die Verkenners, ‘n organisasie vir die manne van die Boerevolk, werk baie nou saam met Aksie Vrouekrag, die Boerevolk se vroueorganisasie, en die Afrikaner-Volkskultuurbeweging, wat insgelyks weggebreek het uit die Voortrekkers, toe dié die nuwe Suid-Afrika-pad gekies het. Struktureel geskei, maar geestelik een en op dieselfde vlak, streef ons na die een enkele, ononderhandelbare doelwit: die vryheid van ons Boerevolk in sy eie, onafhanklike Vaderland, waarin die Bybel die hoogste gesag is, en waar die God van die Bybel regeer.
Alhoewel dit ‘n politieke strewe is, glo die Verkenners dat die kulturele ondersteuning van lewensnoodsaaklike belang is. Ons optredes sluit baie aksies in: aktivisme, debat, handhawing van ons geskiedenis, beskerming van ons volksimbole, suiwering van ons mooi taal, en ondersteuning van politieke optredes, mits dit ons vryheidsideaal ondersteun. Die Verkenners werk graag saam met ander organisasies, probeer volksverdeeldheid vermy en bestry, mits die beginselbasis vir samewerking reg is
Die Verkenners is landwyd gevestig, met formele poste op baie plekke, en met talle individue feitlik regdeur die land. Die Verkenners het vier provinsiale besture, elk met sy eie leier, en ‘n nasionale Dagbestuur, wat bestaan uit ‘n president, tans Henk van de Graaf, vise-president, ds. Martin Jordaan, sekretaris, Coenraad Rall, jeugleier, Riaan Jansen en bykomende lid, prof. Tobie Louw.
Die Dagbestuur word elke tweede jaar tydens ‘n nasionale kongres aangewys, en die volgende kongres vind plaas in Januarie 2008.
Die Verkenners se webtuiste, http://www.verkenners.org.za/ word tans herontwerp en sal binnekort weer alle jongste inligting bevat.