20 Sep 2010

J.G. Strijdom
Op die 15de Julie 2010 is Adv. J.G. Strijdom se borsbeeld ingehuldig as die Eerste minister van die Unie van Suid-Afrika. Die Paardekraal Verkenners huldig die standpunt dat selfs hierdie borsbeeld 'n beter werk daarvan sal doen om in beheer van die land te staan as die huidige spul. In sy ampstermyn het Adv. Strijdom juis getoon dat hy glad nie omkoopbaar was nie. Hy was ook gekant teen enige vorm van korruposie op enige vlak. Onder hierdie staatsman is die Stem van Suid-Afrika die eerste keer as Volkslied gesing. Hy het ook gesorg dat die wet dat die Union Jack saam met landsvlag gehys moes word geskrap is. Hierdie was nog een van die uitmuntende staatsmanne wat ons volk opgelewer het. Dit was 'n eer om hierdie man se bydra tot ons volk te erken.