20 Sep 2010

Paardekraal Werksdae
Gedurende die maande Mei 2010 en Junie 2010 het die Paardekraal Verkenners die fees terrein by die Paardekraal monument onder hande gehad. Die manne het 3 Saterdae gedurende hierdie tyd opgeoffer om die terrein skaflik te laat lyk vir 'n fees wat op 17 Julie 2010 daar gehou word. Daar is fluks gras gesny, die elektriese heining is geskoffel en daar is slote gegrawe vir die aanle^ van krag kabels. Na al die geswoeg het kan Paardekraal spog met nuwe ligte in die kampeer area. Daar is selfs krag punte aangebring vir kampeersders sowel as uitstallers by die stalletjies. Ek wil hiermee my opregte dank betuig aan almal wat hulle hande vuil gemaak het. Dit is n voorreg om deel van so staatmaker span te wees.